Söker du handledare?


Vi erbjuder handledning inom psykosocialt arbete med hjälp att utveckla den professionella kompetensen och reflektera över sin yrkesidentitet. 


Personalgrupper som vi handleder finns inom det psykosociala området som socialtjänst, vård- och omsorg, Lss, förskola, skola, behandlingshem, familjehem, kvinnojourer och brottsofferjour med flera. 


Upptagningsområdet är främst i södra Sverige.

Vi utgår från västra Blekinge. 

Om Maria

Jag är utbildad socionom sedan mer än 20 år tillbaka och har en grundläggande psykoterapiutbildning inom systemisk/familjeterapi och har även läst handledningens metodik inom socialt arbete. 

Jag har arbetat med barn, ungdomar och familjer i hela mitt yrkesverksamma liv och har mångårig erfarenhet från myndighetsutövning inom barn-och ungas socialtjänst och familjehemsplacering.

Idag arbetar jag som kurator inom grundskolan och har tidigare även arbetat som kurator med ungas psykiska hälsa på Första linjen.

 

I handledningsrummet arbetar jag med det som skaver hos individen eller i gruppen oavsett om det är i ärende eller process. Tillsammans arbetar vi med att finna nya lösningar på ibland flerbottnad problematik, men får även syn på nya infallsvinklar då frågor och reflektioner kommer från ett annat håll.

Det är viktigt att det finns ett tillåtande klimat och där gruppen aktivt deltar. Struktur, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och respekt bidrar i sin tur till trygghet och delaktighet. Som person är jag nyfiken och humor blandas med inslag av kreativa metoder.


Jag arbetar förutom med handleding även med samtal i familjer, par eller individ. Om Karin

Jag har läst till en kandidatexamen inom beteendevetenskap med inriktning psykologi samt 30 högskolepoäng i handledningens metodik inom socialt arbete. Min erfarenhet finns främst inom civilsamhället och kommunal verksamhet där jag arbetat med handledning, utbildning, verksamhetsutveckling, informations spridning samt utredning och stöd inom könsbaserat våld (mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation).

Idag arbetar jag med verksamhetsutveckling på Rädda Barnen.

Jag arbetar med handledning som en process för den handledde för att utvecklas i sin profession utifrån den kunskap som finns i handledningsgruppen. Vi arbetar för klientens bästa, med fokus att titta på sig själv i sin yrkesutövning. Grunden är reflektion över sin egen yrkesroll, där inte lösningen står i centrum.

Målet är att flytta fokus från prestation till förståelse, för att bli bättre i sin profession. Detta gör vi tillsammans i gruppen med hjälp av både strukturerade som kreativa metoder, nyfikenhet på varandra och egenreflektion.


Förutom handlending arbetar jag med utbildning inom könsbaserat våld, utbildar in Freda riskbedömning och Freda beskrivning samt kartläggning och organisationsutveckling i hur företag kan arbeta mot könsbaserat våld. 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för att diskutera vad just du och din verksamhet önskar för stöd. 

Det går bra att boka in en telefontid via E-post. 

E-post till Maria: Maria.ekdahl@handleda.se


E-post till Karin: Karin.svensson@handleda.se