Hem

handleda.se

 

Välkommen till

 

Handleda för engagemang och arbetsglädje.

 

 

Min främsta uppgift som handledare är att utveckla ökad effektivitet i arbetsgrupper och skapa en större medvetenhet om det som händer mellan deltagarna och hos den enskilda individen.

 

Att vägleda till synliggörandet av den egna kompetensen och den ”tysta kunskapen”. Att skapa en positiv konfliktsyn och utvecklas genom att hitta olika sätt att hantera konflikter.

 

Att utveckla kommunikationen genom bl.a feedback och att se lyssnandets betydelse.

 

Att ge tekniker som grupper själva kan använda för att utveckla sin grupp.

 

Yrkeshandledning där vi tillsammans utforskar vad som sker i mötet mellan personal och brukare och hur man kan hitta nya arbetssätt.

 

Jag utbildar även grupper och individer i Marte-Meo metoden .

 

 

Jag tar uppdrag från kommuner och privata företag i hela landet.

 

Kontakta mig gärna för mer information!

 

Vivi Ahlberg / utbildad handledare och diplomerad coach