Sherborne

Sherborne

Sherbornes rörelsemetod erbjuder rörelseövningar likväl som att utveckla personlig fysisk kontroll och samspelsförmåga. Det ger deltagarna tillfälle att utveckla kropps och rumsmedvetenhet vilket uppmuntrar trygghet i den egna kroppen och dess möjligheter i ”rummet”. Detta gynnar jag uppfattningen och leder till positiv självkänsla.

 

Genom olika rörelseövningar aktiveras känselsinnet, synsinnet, muskler, leder, och balanssinnet hos individen. Rörelserna är vänliga och ofarliga, många av övningarna utgår från naturliga grundrörelser. Det viktiga är känslan som rörelsen skapar och denna rörelse kan skapas av olika ljud aller synintryck som det gäller att ta tag i och låta kroppen följa med.

 

Det är att skapa en uppfattning om vad som är jag själv och vad som är utanför mig och att bygga upp en kroppskännedom , rumsuppfattning, förmåga att kunna styra sin kroppstyrka och bygga upp relationer på individens nivå.

 

 

Metoden lämpar sig för alla målgrupper som barn, funtionshindrade, äldre mm.

 

Jag är utbildad i Sherborne-metodik som är en rörelsemetod med utveckling av relationer, kroppsuppfattning och rumsuppfattning mm.

 

Jag kommer gärna och handleder i det!

Övningar från det internationella mötet i Sherborne metodik.