Referenser

Referenser

Utvärderingar och omdömen

 

Vivi har jobbat med handledning i min arbetsgrupp på daglig verksamhet under en längre tid och det har givit mycket goda resultat. Idag fortsätter vi handledningen men kan koncentrera oss på att utveckla verksamheten, istället för att "släcka bränder"

 

Kerstin Bjurling Fagerlind

Enhetschef Linné daglig verksamhet

 

 

Det bästa har varit att få ta del av andras liv och utveckling både i jobb och privat.

 

Handledningen har gett mig påminnelse och påfyllning som person, mycket utvecklande. Jag har blivit bättre på att lyssna och fått feedback. Den har stärkt mig och gett mig olika sätt att tänka och se på saker.

 

Handledningen har passat perfekt in i tiden för min utveckling och givit mig styrka. Jag har blivit mer professionell i kontakten med mina kollegor.

 

Vivi s bidrag har varit fantastiskt, du är jätteduktig. Man lär av upplösningarna på personalhandledningarna. Du har bjudit så mycket av dig själv och din kunskap – Tack!!

 

Anna-Clara Ringh

 

 

Vi har försökt se det positiva i andras situationer. Vårt arbete har blivit bättre med våra deltagare. Jag tänker numera efter en extra gång vid problemsituationer. Vivi har lyssnat och hjälpt till med mycket positiva reflektioner. De vore bra om fler från våra arbetsgrupper kunde få samma chans att få den hjälp vi har fått.

/ Eva, Knivsta kommun

 

Jag har fått ett annat tänk om hur jag och andra reagerar i olika situationer, det har gett mig insikter.

 

 

Jag har lärt mig att våga gå in pådjupa saker och fått en annan syn på olika saker, feedback.

 

 

/ Personalen daglig verksamhet Uppsala