Marte meo

Marte Meo

 

Marte Meo betyder ”Av egen kraft” och grundtanken är att hitta var och ens kraft till en god utveckling genom att uppmärksamma den positiva förmågan Det fungerande samspelet mellan barn-förälder / Vårdgivare-vårdtagare.

 

Marte Meo handlar alltså om utvecklingsstödjande kommunikation och ger i korta drag medvetenhet till kunskap som finns men som idag i många fall är omedveten. Modellen handlar om att stärka deltagarnas självmedvetenhet genom att bekräfta och benämna det som de gör. Vara tydlig med att prata i turer (turtagning), följa deltagarnas initiativ samt vara positiva ledare som står för tydlig start och slutsignaler. Att växla mellan att följa och leda samt locka till samspel.

 

För att se det som är bra använder jag mig av en filmkamera i bemötandet med deltagarna. Dessa korta filmsekvenser tittar sedan berörd personal/vårdgivare på för att se och lära sig förstärka det sätt i bemötandet som fungerar bäst. Filmerna raderas alltid efter att vi har analyserat dom.

 

 

Jag är utbildad till vägledare i Marte Meo - metoden.

 

Det är en metod i att utveckla samspelet mellan barn/förälder, vårdare/vårdtagare, elev/lärare eller medarbetare/chef.

 

Som färdig vägledare tar jag nu uppdrag med Marte Meo-metoden.